vrijdag 19 september 2014

'Wakker voor vrede' -startviering september 2014

De eerste schooldag van september kreeg elke klas een 'vredesopdracht': maak een vredesmobiel, vorm met je klas het vredesteken, verzamel wekkers, maak een vredesalfabet, versier de gang met vredesduiven, ... Dit als aanloop naar onze startviering waar we even stilstonden bij wat ons en andere kinderen in de wereld wakker houdt. 
En hoe we samen kunnen werken om de vrede te bewaken en te bewaren. De affiche en de klaskaars die meegegeven werden naar de klas krijgen hier een belangrijke plaats zodat we niet vergeten dat ook wij hieraan kunnen meewerken.