vrijdag 22 november 2013

Zorgzame buurt 4 november 2013

Maandag 4 november kwam Maria met veel vrijwilligers vertellen aan de leerlingen wat het betekent 'Zorgzame buurt ' te zijn. Als school willen we onze leerlingen laten ervaren hoe ook zij hun steentje hieraan kunnen bijdragen. De oudste leerlingen brachten bezoekjes aan verschillende mensen. Als attentie hadden ze voor lekkere koekjes gezorgd. Er werd zelfs een heuse koffietafel georganiseerd waar de kinderen zelf gastheer en gastvrouw waren. Onze jongste leerlingen knutselden samen en speelden gezelschapsspelletjes.
Reeds enkele jaren zorgt de werkgroep pastoraal op school voor een mooi en zinvol scenario dat door de Pittemse gemeenschap sterk gewaardeerd wordt.

woensdag 20 november 2013

De leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar waren in oktober op bezoek in het centrum voor blindengeleidehonden in Koksijde. Dit combineerden ze met een wandeling en spelletjes op het strand.

dinsdag 19 november 2013

vrijdag 8 november 2013

frozen school

Donderdagnamiddag. Verwarring op de speelplaats. Eensklaps staan de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar als bevroren. Verwoede pogingen van medeleerlingen om hen uit hun concentratie te halen, halen niets uit. Ze blijven als een standbeeld staan. Deze 'flashmob' was een echte verrassing en zeker geslaagd.