vrijdag 8 november 2013

frozen school

Donderdagnamiddag. Verwarring op de speelplaats. Eensklaps staan de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar als bevroren. Verwoede pogingen van medeleerlingen om hen uit hun concentratie te halen, halen niets uit. Ze blijven als een standbeeld staan. Deze 'flashmob' was een echte verrassing en zeker geslaagd.